Timeplaner og fag

Timeplan med ringetider

Elevene skal i gjennomsnitt ha 23 klokketimer undervisning pr. uke, inkludert valgfag. Noen av fagene legger vi i perioder slik at det er mulig å ha dobbeltimer, eller alle timene i et fag samles på ett eller to klassetrinn. Det faktiske uketimetallet for elevene vil derfor kunne variere litt gjennom skoleåret.

Elevenes timeplan ligger innenfor rammene nedenfor
(merk at klassene kan begynne til andre time i perioder, eller slutte tidligere - det fremkommer av klassens timeplan på itslearning)

time tid mandag tirsdag onsdag torsdag fredag
1 0830-0930 X X X X X
2 0940-1040 X X X X X
3 1045-1145 X X X X X
1145-1225 STOREFRI STOREFRI STOREFRI STOREFRI STOREFRI
4 1225-1325 X X X X X
5 1330-1430 X X X X X
6 1430-1530 X X X X X
1430-1600 LEKSELESING LEKSELESING LEKSELESING LEKSELESING

Fag som er eksamensfag

Læreplanene for fag finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider.
Skriftlige fag
Fellesbetegnelse for de fagene som er aktuelle for skriftlig eksamen. Skriftlig eksamen i norsk omfatter begge målformer, og går over to dager. Elevene trekkes ut til skriftlig eksamen i ett av disse fagene.
Skriftlige fag
Norsk (hovedmål + sidemål)
Matematikk
Engelsk
Muntlige fag
Fellesbetegnelse for de fagene som kan trekkes ut til muntlig eksamen. Elevene trekkes ut til muntlig eksamen i ett av fagene - enten i et muntlig fag, eller i et språkfag (nedenfor).
Muntlige fag
Samfunnsfag
Naturfag
KRLE
Engelsk muntlig
Norsk muntlig
(Matematikk)
(Matematikk kan også trekkes ut til muntlig eksamen, men det gis ikke egen, muntlig standpunktkarakter i faget.)
Annet fremmedspråk/fordypning
Fremmedspråkene regnes tradisjonelt ikke blant de muntlige fagene, selv om de kan trekkes ut til muntlig eksamen. Engelsk og norsk fordypning er ikke formelt sett et fremmedspråk, men et alternativ. (Fra og med skoleåret 2018/19 fases norsk fordypning ut, og erstattes med engelsk fra og med de elevene som da starter på 8. trinn.)
Annet fremmedspråk/fordypning
Fransk
Tysk
Spansk
Engelsk (norsk) fordypning

Fag som ikke er eksamensfag

  • Kroppsøving (KRØ)
  • Kunst og håndverk (K&H)
  • Mat og helse (M&H, bare 9. trinn)
  • Musikk
  • Utdanningsvalg (UDV)
  • Valgfag

Periodisering av fag gjennom treårsløpet på Hauger skole (timer pr. uke)

  • I noen fag forandrer antall timer seg underveis. Se tabellen nedenfor.
  • Oversikten over hvor mange klokketimer hvert enkelt fag skal ha i løpet av ungdomsskolen, finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider.
  • Der hvor det er tomme ruter i tabellen, foregår det ikke undervisning i faget.
FAG 8-høst 8-vår 9-høst 9-vår 10-høst 10-vår
norsk 4 3 3 3 3 4
Engelsk 2 2 2 2 2 2
Matematikk 3 3 3 2 3 3
Naturfag 2 2 2 2 2 3
Samfunnsfag 2 2 2 2 2 2
KRLE 2 1 1 1 1 2
Kroppsøving 2 2 2 2 2 2
Utdanningsvalg 0,5 0,5 0,5 0,5 1
Kunst og håndverk 2 2 2 2
Musikk 1 1 1 1
Mat og helse 2 2
Fremmedspråk 2 2 2 2 2 2
Valgfag 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Fagoppfølging1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License