Tiltakskort for hendelser

Lokal rutine etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. §14

Bærum kommune har laget tiltakskort som skal brukes i en krisesituasjon og ved uønskede hendelser generelt. Tiltakskortene bør brukes til trening på hvordan håndtere ulike alvorlige hendelser. Tiltakskortene skal oppdateres i henhold til oppfølgingsplanen, og tilpasset lokalt der det er nødvendig.

Tiltakskortene er lagret i beredskapsmappen i Itslearning sammen med skolens beredskapsplan, og finnes også i papirutgave i perm på kontoret sammen med beredskapsplanen. Bærum kommune publiserer ikke detaljer fra kriseplaner og tiltakskort i åpen nettløsning.

- Elev uteblir fra undervisning
- Hendelser på skolevei - krenkelser
- Elev blir borte på tur med skolen
- Elev eller ansatt blir utsatt for ulykke
- Trussel og vold på arrangement i regi av skolen (utenfor skolens område)
- Trusler, nettrusler og vold
- PLIVO
- Elev blir bortført
- Krisehåndtering og omsorg ved alvorlig skade eller død
- Brann
- Smitte, pandemi og forgiftning
- Medisinering av elev
- Dødsfall
- Seksuelle overgrep
- Mistanke om overgrep i hjemmet
- Kriminalitet på nett
- Informasjonshåndtering og mediekontakt
- Klage fra elev eller foresatt
- Skred og ras
- Flom
- Forurensing
- Stor ulykke
- Bortfall strøm og telefoni
- Rus (elev)
- Kriseledelse
- Tvangsekteskap, æresrelatert vold, kjønnslemlestelse
- Tap av vann/oversvømmelseUnless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License