Steintavle

Steintavle er omtalt i bibelen, det er der de ti budene ble skrevet ned (2. Mos 24,12).

De originale steintavlene ble etter soga lagret i paktens ark og er aldri funnet, men det ble laget noen kopier for lenge siden. Noen av de eldste steintavlene som faktisk er funnet, er 2500-5000 år gamle, og de inneholder f.eks. vitser og matematiske beviser.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License