Standpunktkarakter
  • Standpunktkarakteren er den avsluttende karakteren som settes i hvert fag i slutten av 10. klasse, med noen unntak for fag som avsluttes tidligere.
  • Standpunktkarakterene er de eneste av karakterene fra ungdomsskolen som har betydning og som blir med eleven videre, sammen med eksamenskarakterene.
  • Standpunktkarakteren skal gjenspeile elevens kompetanse på det tidspunktet karakteren settes, og den skal utelukkende baseres på vurdering av kompetansemål (ikke på lokale læringsmål).

For å kunne sette og begrunne en standpunktkarakter, skal det finnes vurderingsgrunnlag fra alle fagets hovedområder. Elev og foreldre skal varsles hvis det nærmer seg tiden for avsluttende vurdering, og det ikke finnes vurderingsgrunnlag fra alle hovedområder.

Vurderingsgrunnlaget trenger ikke bare å være formelle prøver. Hendelser fra undervisningen, samtaler, uferdige arbeider m.v. kan også være en del av vurderingsgrunnlaget.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License