Skriftlig eksamen

Skriftlig eksamen er nasjonal, og gjennomføres samtidig over hele landet i mai måned. De skriftlige eksamensfagene er

  • norsk (hovedmål og sidemål, hver sin dag)
  • matematikk
  • engelsk

Elevene trekkes ut i ett av fagene. Trekningen foretas av Bærum kommune. Offentliggjøring av trekningen gjøres i klasserommet, samtidig for hele 10. trinn. I dagene før skriftlig eksamen organiserer skolen én forberedelsesdag pr. eksamen - også i matematikk, selv om det ikke er obligatorisk.

Eksamen koordineres av Utdanningsdirektoratet, og datoene for kommende års skriftlige eksamen foreligger vanligvis i slutten av juli.

  • Eksamen i norsk og engelsk er digital og nettbasert, og administreres gjennom Utdanningsdirektoratets prøvegjennomføringsssystem (PGS).
  • Eksamen i matematikk foregår på papir, men inneholder oppgaver hvor det er obligatorisk å bruke regnearkfunksjoner og graftegner, og da leveres utskrift.

Vurdering

Eksamensbesvarelsene vurderes av to uavhengige, eksterne sensorer, koordinert gjennom Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Sensuren faller vanligvis noen få dager før skoleslutt. Elevene kan henvende seg til skolens kontor for å få vite karakteren sin når sensuren er falt, eller de kan vente til de får vitnemålet utdelt.

  • Etter at sensuren er falt, sendes oppgavene tilbake til skolen, eller gjøres tilgjengelige for skolen gjennom Utdanningsdirektoratets prøveadministrasjonssystem (PAS).
  • Hvis elever vurderer å klage på karakterene og be om ny vurdering, kan de gå gjennom oppgavene sammen med faglærer og evt. utforme en klage.
  • Det er eleven selv som er klager, på selvstendig grunnlag, foresatte har ingen formell rolle i prosessen.
  • Elevene får informasjon om klageretten, med detaljer og frister, før sensuren faller.
  • Klagesaker i tilknytning til eksamen håndteres raskt, og ved evt. ny vurdering sendes karakterene automatisk videre slik at de rekker å bli tatt hensyn til ved opptak til videregående utdanning.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License