Sikkerhet på turer

Lokal rutine etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. §14

  • Alle turer og utflukter skal planlegges nøye, og relevante risikoforhold kartlegges. Tur og opplegg må ta hensyn til alle deltakernes behov og begrensinger. Bemanningen skal være forsvarlig.
  • Ved busskjøring skal antall elever samsvare med det antall personer som bussen er registrert for. Bussen skal være utstyrt med setebelter.
  • På utflukter der fisking og bading inngår, skal kun 15 elever være i vannet av gangen pr. hver av personalet som har gyldig sertifisering i livredning. I båt og ved fisking fra land skal redningsvest benyttes.
  • Ved sykkelturer skal alle elever og voksne bruke sykkelhjelm.
  • Det gjennomføres samtaler med elevene om forhold knyttet til risiko og trafikksikkerhet før turen.
  • Bærum kommune har tiltakskort for sikkerhet på turer.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License