Særskilte hensyn til elevers helse

Muligheten for tilrettelegging etter helseopplysninger

Lokal rutine etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. §16

Helsesøster kontakter nye foreldre på 8. trinn for å innhente informasjon, og ber samtidig om samtykke til å dele med aktuelle voksne i skolemiljøet.

Kroppsøvingslærere ber om opplysninger om spesielle forhold fra foreldre til elever på 8.trinn. Opplysningene brukes til individuell tilpasning av aktiviteter, og oppbevares av lærerne på samme sted og med samme sikring som øvrig informasjon om elevene.

Lærerne i mat- og helsefaget innhenter informasjon om allergier. Opplysningene brukes i tilrettelegging av menyer, og oppbevares av lærerne på samme sted og med samme sikring som øvrig informasjon om elevene.

Ved behov for oppbevaring av medisiner, må det avtales i det enkelte tilfelle. Skolekonsulent og ledelsen er informert om elever som trenger spesielle medisiner.Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License