Rutiner for smittevern

Lokal rutine etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. §17

Helsesøster informerer skoleledelsen når hun får beskjed om at noen har lus. Standardskriv om lus sendes ut til aktuelle elever og foresatte. Ved oppblomstring av lusetilfeller, legges informasjon på skolens hjemmeside.

Skolen får beskjed fra helsesøster dersom vi må ta hensyn ved spesielle smittsomme sykdommer hos elevene.

Informasjon om forhold som krever endring i atferd eller andre forbehold, kommuniseres til foreldre med mobilskole-systemet og som nyhet på nettsidene. Dokumenter legges tilgjengelig fra skolens nettsider.

Renhold/desinfeksjon av garderober og sanitærutstyr gjennomføres systematisk av renholderne etter rutiner i Bærum kommune, eiendom, renhold.Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License