Planer og lekser i fag

Mange nivåer av planer i fagene

Undervisningen styres av planer. Hvert fag har en treårsplan, basert på kompetansemålene i læreplanen. Treårsplanen er deretter brutt ned i årsplaner for hvert skoleår.

Årsplan

… er en oversikt over innhold og undervisning i et fag for ett skoleår. På 10. trinn er årsplanen også en fagrapport, som danner grunnlag for det som kan bli tema for muntlig eksamen.

  • Årsplanen skal beskrive læremidler og evt. andre kilder og ressurser, og hvilke mål og temaer som behandles i undervisningen. Den skal angi hva slags arbeidsmåter som skal brukes, som tverrfaglighet og fordypningsperioder, hvordan vurderingen skal foregå, og gjerne spesifisere bøker/filmer og digitale ressurser.
  • Årsplanen finnes som dokument i hvert enkelt fag i Showbie.
  • Årsplanen er delt inn i perioder for hvert tema (periodeplan).
  • Periodeplanene inneholder alltid en oversikt over hvilke mål det arbeides med, hvilke arbeidsmåter vi bruker i den aktuelle perioden, og hvordan arbeidet skal vurderes til slutt.
  • I Showbie finner eleven en samling av de ressursene som skal brukes i den aktuelle perioden. Det kan være dokumenter og lenker, evt. også mer interaktivt innhold og integrerte, nettbaserte ressurser.
  • Årsplanen inneholder ikke detaljerte oversikter over lekser, til det har vi en egen lekseplan.

Lekseplan

  • Lekseplanen er en digital kalender som inneholder konkrete oversikter over hva som skal gjøres fra dag til dag, og leksene kan også inneholde lenker og koblinger til dokumenter og annet digitalt innhold.
  • Det er av og til aktuelt for lærere å publisere en fremdriftsplan i Showbie, særlig ved større og langvarige arbeider. Fremdriftsplaner er ikke lekseplaner, lekser og påminnelser om frister legges fortsatt i kalenderen.
  • Kalenderen finnes i itslearning, og tilgjengelig både fra nettversjonen og fra appen. Elever og foreldre kan abonnere på kalenderen fra mobil/nettbrett/PC/Mac. Se bruksanvisning på skolens nettsider haugerskole.no.
  • Skolen har inngått en avtale med elevrådet om mengden hjemmearbeid, prøver og innleveringer - hvor mye, hvor ofte og hvilke varslingsfrister som gjelder.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License