Planer og lekser i fag

Mange nivåer av planer i fagene

Undervisningen styres av planer. Hvert fag har en treårsplan, basert på kompetansemålene i læreplanen. Treårsplanen er deretter brutt ned i årsplaner for hvert skoleår.

Årsplan

… er en oversikt over innhold og undervisning i et fag for ett skoleår. På 10. trinn er årsplanen også en fagrapport, som danner grunnlag for det som kan bli tema for muntlig eksamen.

 • Årsplanen skal beskrive læremidler og evt. andre kilder og ressurser, og hvilke mål og temaer som behandles i undervisningen. Den skal angi hva slags arbeidsmåter som skal brukes, som tverrfaglighet og fordypningsperioder, hvordan vurderingen skal foregå, og gjerne spesifisere bøker/filmer og digitale ressurser.
 • Årsplanen finnes i verktøyet "planlegger" på hver enkelt fagside i itslearning.
 • Hvordan årsplanene fordeles gjennom skoleåret, er synlig gjennom periodeplanene våre.

Periodeplan

 • For Hauger skole er "periodeplan" først og fremst navnet på den oversikten som viser hva som står på tapetet for tiden. Den gir oversikt over innhold og arbeidsmåter, og hvordan vurderingen skal foregå.
 • Periodeplanen lages for hvert enkelt fag, den er digital og tilgjengelig fra fagets side i itslearning - under koblingen "planlegger" i venstre marg. For de fleste fag vil en periodeplan strekke seg over flere uker.
 • Periodeplanene inneholder alltid en oversikt over hvilke mål det arbeides med, hvilke arbeidsmåter vi bruker i den aktuelle perioden, og hvordan arbeidet skal vurderes til slutt. I tillegg vil det ofte ligge fagressurser knyttet til periodeplanen, typisk som dokumenter og lenker, evt. også som mer interaktivt innhold og integrerte, nettbaserte ressurser.
 • Periodeplanen skal være en samling av de ressursene elevene trenger i den aktuelle perioden.
 • Periodeplanen inneholder ikke detaljerte oversikter over lekser, til det har vi en egen lekseplan.

Lekseplan

 • Lekseplanen er en digital kalender som inneholder konkrete oversikter over hva som skal gjøres fra dag til dag, og leksene kan også inneholde lenker og koblinger til dokumenter og annet digitalt innhold.
 • Kalenderen finnes i itslearning, og tilgjengelig både fra nettversjonen og fra appen. Elever og foreldre kan abonnere på kalenderen fra mobil/nettbrett/PC/Mac. Se bruksanvisning på skolens nettsider haugerskole.no.
 • Skolen har inngått en avtale med elevrådet om mengden hjemmearbeid, prøver og innleveringer - hvor mye, hvor ofte og hvilke varslingsfrister som gjelder.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License