Nettvett

Opplæring

Opplæringen i digital dømmekraft og nettvett gjennomføres på følgende måter:

  • Som tema i innskolingsperioden etter skolestart i 8. trinn
  • Som eget tema i perioder gjennom skoleåret. Hauger skole deltar bl.a. i Safer Internet Day, og 9. trinn møter politiet om dette temaet.
  • Gjennomgående i klassens felles oppfølging av klassemiljøet.
  • I gjennomføringen av arbeidsoppgaver i fag.
  • Som fast tema i elevsamtaler og utviklingssamtaler.

Foreldre informeres gjennom skolens nettsider og andre kilder som legges tilgjengelig. FAU kan også velge å legge inn digital dømmekraft som tema for et storforeldremøte.

Tips og råd til ungdom og foresatte

Kvaliteten ved digital kommunikasjon er avhengig av tre forskjellige perspektiver:

  • Hva som er MULIG
  • Hva som er LOVLIG
  • Hva som er KLOKT

Utfordringen er å ha tilstrekkelig oversikt over disse områdene. Illustrasjonene nedenfor viser noen sammenhenger.
For konkrete tips til å ta tak i de forskjellige utfordringene, se f.eks. veiledninger hos nettvett.no og nettstedet dubestemmer.no..

Digital%20d%C3%B8mmekraft%2C%20venndiagram.jpg
Digital%20d%C3%B8mmekraft%2C%20kvalitetsfaktorer.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License