Muntlig eksamen

Tid og fag

Muntlig eksamen holdes i mai/juni, og senere enn skriftlig eksamen. Elevene kan trekkes ut til ett av følgende fag.

 • norsk
 • engelsk
 • matematikk (standpunkt gis bare i skriftlig)
 • samfunnsfag
 • naturfag
 • KRLE
 • annet fremmedspråk (tysk, spansk, fransk, norsk fordypning)

Organisering

Organiseringen av muntlig eksamen er et kommunalt ansvar, det kan være tydelige forskjeller mellom hvordan to nabokommuner gjennomfører muntlig eksamen. I Bærum kommune er tradisjonen i forenklete ordelag følgende:

(jfr. Bærum kommuner retningslinjer for gjennomføring av muntlig eksamen)

 • partier à omtrent 10 og 10 elever trekkes ut i det samme faget (hver klasse med inntil 30 elever deles i tre partier)
 • det er kommunen som står for trekningen, skolen informeres om resultatet og organiserer eksamen i henhold til det
 • etter at elevene har fått beskjed om hvilket fag de er trukket ut i, har de 48 timer forberedelsestid (to arbeidsdager, eventuelle helgedager kommer i tillegg)
 • når elevene får beskjed om fag, møter de faglærer rett etterpå for å få en gjennomgang av fagplanen
 • ved starten av dag 2 trekker elevene tema
 • dag 2, mellom offentliggjøring og eksaminasjon, er regnet som arbeidsdag med obligatorisk fremmøte på skolen innenfor en kjernetid
 • faglærer er tilgjengelig som veileder i forberedelsesperioden dersom eleven ønsker dette
 • det settes av inntil 30 minutter til eksaminasjon pr. kandidat, inkludert sensorens drøftinger om vurdering
 • på slutten av prøvedagen, etter siste kandidat, vil karakteren kunngjøres fra det samme rommet

Eksaminasjonens forløp

 • Omtrent 2/3 av tiden: Kandidaten legger sin besvarelse knyttet til temaet. De første 5 min skal kandidaten redegjøre fra forberedelsestiden, om det generelle temaet
 • Omtrent 1/3 av tiden: Kandidaten blir spurt om andre emner fra temaet, og evt. fra andre deler av fagplanen. Hele fagplanen kan inkluderes i eksaminasjonen.

Ord som av og til dukker opp

Sperrefrist
Eksakt dato og tid for når kandidatene informeres om hvilket fag det er trukket ut i. Datoen bestemmes av kommunen, tidspunktet er vanligvis kl. 09 om morgenen.
Gruppe 1 og 2
Muntlig eksamen er vanligvis delt i to deler, og elevene delt i to grupper. Hver av gruppene har egen sperrefrist og egen eksamensdato. Elevene vet ikke hvilken gruppe de hører til. Derfor møter alle elever til offentliggjøringen ved første sperrefrist. De som da ikke hører hjemme i gruppe 1, møter igjen på skolen ved neste sperrefrist for å høre om de er med i gruppe 2. Siden midten av 1990-tallet har alle elever kommet opp i et muntlig fag.
Forberedelsestid
Tiden som går fra sperrefristen og frem til eksaminasjonen. Skal være omtrent 48 timer. Helgedager teller ikke med.
Sensor, ekstern
En lærer fra en annen skole, som deltar i eksaminasjonen. Ved uenighet om vurderingen, er det ekstern sensor som har avgjørende stemme. Ekstern sensor kan stille tilleggsspørsmål, og ellers gripe inn i eksaminasjonen.
Sensor, intern
Kandidatens faglærer, den som har laget oppgavene og veiledet i forberedelsestiden. Intern sensor leder eksaminasjonen.
Fagplan
Oversikt over hva klassen har arbeidet med i faget det siste skoleåret, inkludert kompetansemål/læringsmål, temaer, arbeidsmetoder, kilder og vurderingsformer. På Hauger skole er fagplanen å finne som "planlegger"-verktøyet i hvert fag på itslearning.
Parti
Den gruppen av omtrent 10 elever som er trukket ut til å eksamineres samme dag, i det samme faget, med det samme sensorparet.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License