Muligheter for aktivitet og hvile

Lokal rutine etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. §10

Uteområdene

Skolen og skolegården er omgitt av store grøntarealer. Skolegården har asfaltert flate. Det er etablert sittegrupper i utkant av skolegården, og i noen av grøntarealene i sommersesongen. Det er etablert en basketballbane, og malt opp et utendørs sjakkbrett under tak/balustrade. Det finnes også en gruppe leke-/balanseapparater.

Dagsrytme

  • Elevene skoledag er organisert i 60-minutters timer med pause mellom alle timer.
  • All undervisning foregår innenfor tidsrommet 0830–1430.
  • Storefri er 40 minutter, elevene kan sitte i klasserommet mens de spiser.

Andre tilbud

  • Skolen har et aktivitetsrom inne ("miljøverksted"), med biljardbord og sittegrupper. Rommet er åpent i friminuttene, og inngår i rutinene for inspeksjon og tilsyn.
  • Miljøterapeut har i sin stilling å organisere aktiviteter i storefri i deler av året.
  • Miljøarbeider har ansvar for å drive en elevkantine. Hensikten med kantinen er å gi elever en trygg sone der de kan samles med andre, og å tilby mat for en rimelig penge til dem som ikke har med selv.
  • Miljøverkstedet er tilgjengelig for lekselesing etter skoletid, sammen med biblioteket.
  • Elever som periodevis trenger hvilerom, kan bruke forværelset hos helsesøster eller baserommet i andre etasje.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License