Måltider og spising

Lokal rutine etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. §11

Måltidets sosiale funksjoner

 • (hentet fra §10) Storefri er 40 minutter, elevene kan sitte i klasserommet mens de spiser.
 • (hentet fra §10) Miljøarbeider har ansvar for å drive en elevkantine. Hensikten med kantinen er å gi elever en trygg sone der de kan samles med andre, og å tilby mat for en rimelig penge til dem som ikke har med selv.
 • Skolen tilbyr gratis frokost to-tre dager i uken ("Frokostklubben"). Hensikten er å bidra til en god og inkluderende start på dagen, både sosialt og ernæringsmessig. Måltidet serveres i friminuttet mellom 1. og 2. time.
 • Elever på 10. trinn har dessuten anledning til å besøke nærmeste butikk/kiosk utenfor skolens område i storefri.

Ernæring

 • Elevene har ikke anledning til å ta med seg godteri/brus/snacks o.l. inn på skolens område, heller ikke når de har vært utenfor skolens område i storefri.
 • Det innføres restriksjoner for mat og drikke på terminprøver.
 • Utvalget av mat og drikke som tilbys i kantineutsalget ble revidert høsten 2016, og består av
  • Drikkevarer uten tilsatt sukker, levert av Tine
  • Hjemmelaget pizza.

Lagring, tilberedning og servering

 • Råvarer og drikke til kantinen oppbevares i kjøleskap og tilberedes i kantine/skolekjøkken. Råvarer handles inn flere ganger i uken, og det brukes så lite halvfabrikat som mulig. Fersk pizzadeig bakes til hver dag.
 • All mat varmebehandles før servering, og drikke selges i forseglete flasker/beholdere.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License