Kontroll med sanitære forhold

Lokal rutine etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. §23

  • Skolen har et tilstrekkelig antall toaletter, vasker og dusjer, fordelt på alle bygninger og etasjer.
  • Ansatte har egne toaletter og garderober.
  • Elevgarderobene er tilstrekkelig store, og dusjing foregår i dusjrom med skillevegger.
  • De sanitære anleggene fremstår som hele og rene, selv om de er utidsmessige.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License