Informasjonssikkerhet for ansatte: Protokoll i læringsplattform

Generelt

Husk at uvedkommende kan kikke deg over skulderen når du skriver eller leser.

Fravær - rutine for å ivareta konfidensialitet

  • Fravær føres uten sensitive personopplysninger. «Til tannlege», «syk» og liknende, generelle termer kan brukes, når det har en hensikt.
  • Husk at alle ansatte har tilgang til fraværsprotokollen, og de har ikke automatisk innsynsrett i sensitive personopplysninger.

Anmerkninger - rutine for å ivareta konfidensialitet

  • Anmerkninger føres uten navn på andre elever eller lærere. «Medelev» og «lærer» kan brukes.
  • Husk at foreldre kan lese anmerkninger, og de har bare innsyn i opplysninger om sitt eget barn, ikke om andres barn.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License