Informasjonssikkerhet for ansatte: Innstillinger, sikring og lagring

Definisjoner

(jf. PVF artiklene 4, 9 og 10)
Personopplysninger
Enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person Jf. PVF artikkel 4 pkt. 1.
Sensitive personopplysninger
Opplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, genetiske opplysninger og biometriske opplysninger, helseopplysninger, opplysninger om seksuelle forhold eller seksuelle orientering, straffedommer og lovovertredelser jf. PVF artikkel 9 og 10, "særlige kategorier av personopplysninger".

Integritet og tilgjengelighet - rutiner for ansatte

 • Digitale enheter sikres med passord før vi går fra dem, gjennom hvile-/dvalemodus eller aktivert skjermsparer.
 • Tips for gode passord: https://nettvett.no/passord/
 • Lån aldri ut egen digital enhet til elever uten under skarpt oppsyn.
 • Bruk aldri elevenes private minnepinner på egen PC.
 • Personopplysninger skal oppbevares slik at de ikke går tapt dersom enheten går tapt. Personopplysninger skal oppbevares slik at det kreves rettigheter/passord/nøkkel for å få tilgang til dem.
 • Bruk godkjent skylagring (itslearning/Showbie), sikret nettverk eller kryptert minnepinne.
 • Sensitive personopplysninger oppbevares på papir i avstengt system, på særlig tilrettelagte serverområder eller på kryptert minnepinne.

Konfidensialitet - rutiner for ansatte

 • Varslinger fra epost, kalendere, meldingstjenester og sosiale medier skal aldri vises på låst skjerm, slik at tilfeldige andre kan se dem.
 • Varslinger må stilles inn slik at det ikke vises personopplysninger på skjerm når den brukes offentlig.
  • Eposter fra foreldre kan inneholde personopplysninger i meldingstittelen. Eksempel: Ordet "dysleksi" koblet sammen med navn på avsender, er noe vi må skjerme andre fra å se.
  • Det er uansett ikke greit for en elev å se i full offentlighet at du mottar en epost som f.eks. heter "Ang. Trine, 8F", eller når kalenderpåminnelsen "Møte ang. AA, 10F" dukker opp,
  • Det er vel heller ikke greit for lærer når meldingen "Klage på lærer i 9F" kommer på storskjerm.

Innstillinger

Innstillinger for iPad

 • Varslinger > Forhåndsvis > Aldri
 • «Tillat varslinger» kan skrus av for de aller fleste apper.
 • Innstillinger for hver enkelt app, hvis man har behov for å tillate varslinger:
  • Lyder: nei
  • Merk appsymbol: valgfritt (men, det er ofte lurt)
  • Vis på låst skjerm: nei
  • Vis i loggen: valgfritt
  • Vis som bannere: nei
  • Forhåndsvis: aldri
iPad%20-%20innstillinger%2C%20varslinger%20%282%29.PNG

Innstillinger for PC

 • Outlook:
  • Fil > Alternativer > E-post
  • Under overskriften «Meldingsankomst»: Ta bort alle hakene (eller behold ev. «Vis et konvoluttikon»).
 • Sosiale medier: Se innstillinger for din aktuelle maskin.

Tips for privat PCUnless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License