Informasjonssikkerhet for ansatte: Bruk av SMS, PM o.l.

Rutiner når du skal sende SMS, PM el.likn.

  • Kontrollér at mottakeren er riktig før sending.
  • Elever omtales med første bokstav i fornavn ELLER med klasse, så lenge det ikke er snakk om sensitive personopplysninger ("særlige kategorier", jf. PVF artikkel 9 og 10).
  • Sensitive personopplysninger sendes aldri i SMS. Unntak: De kan sendes mellom interne saksbehandlere så lenge det ikke på noen måte er mulig å identifisere eleven. Man kan f.eks. ha avtalt å sende en oppdatering, og da vet mottakeren på forhånd hvem en slik anonym informasjon gjelder.
  • Bruk krypterte plattformer (Mobilskole, Tieto m.v.) til sending dersom du mistenker at du vil kunne ha behov for å dokumentere at en beskjed er gitt.

Rutiner når du mottar SMS, PM el.likn.

  • Meldinger som er mottatt på privattelefon eller i andre meldingstjenester skrives ut og legges i elevens mappe dersom de handler om elevens alvorlige skolefravær, er knyttet til Oppl.l kap 9A eller inneholder klager på opplæringen.
  • Meldinger mottatt gjennom krypterte plattformer (Mobilskole, Tieto m.v.) blir automatisk arkivert. Det kan likevel være hensiktsmessig å skrive dem ut for å kunne arkivere komplette prosesser.
  • Husk god saksbehandlingsskikk. Meldinger på SMS besvares forholdsvis raskt med f.eks. «Takk for informasjon, jeg tar kontakt med dere på telefon/epost/SMS når jeg har funnet ut mer om dette.»
  • Når meldinger mottas gjennom krypterte plattformer (Mobilskole, Tieto m.v.) , sender systemet automatisk kvittering tilbake til avsenderen. Hvis meldingen handler om noe annet enn dagligdagse beskjeder, bør kontaktlærer besvare med en personlig rettet melding. Den bør inneholde en kort beskrivelse av hvordan hendelsen følges opp på skolen etterpå - eller et varsel om at lærer kommer til å ta kontakt på telefon.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License