Informasjonssikkerhet for ansatte: Bruk av SMS, PM o.l.

Rutiner når du skal sende SMS, PM el.likn.

  • Kontrollér at mottakeren er riktig før sending.
  • Elever omtales med initialer og evt. klasse, så lenge det ikke er snakk om sensitive personopplysninger.
  • Sensitive personopplysninger sendes aldri i SMS. Unntak: De kan sendes mellom interne saksbehandlere så lenge det ikke på noen måte er mulig å identifisere eleven. Man kan f.eks. ha avtalt å sende en oppdatering, og da vet mottakeren på forhånd hvem en slik anonym informasjon gjelder.
  • Bruk mobilskole som avsender av SMS dersom du mistenker at du vil kunne ha behov for å dokumentere at en beskjed er gitt. Kryss av for «send kopi til e-post», og sett deg selv også på mottakerlisten.

Rutiner når du mottar SMS, PM el.likn.

  • Meldinger som er mottatt på privattelefon eller i andre meldingstjenester skrives ut og legges i elevens mappe dersom de handler om elevens alvorlige skolefravær eller fysiske/psykiske læringsmiljø.
  • Meldinger mottatt gjennom mobilskole blir automatisk arkivert.
  • Husk god saksbehandlingsskikk. Meldinger på SMS besvares forholdsvis raskt med f.eks. «Takk for informasjon, jeg tar kontakt med dere på telefon/epost/SMS når jeg har funnet ut mer om dette.»
  • Når meldinger mottas gjennom mobilskole, sender systemet automatisk kvittering tilbake til avsenderen. Hvis meldingen handler om noe annet enn dagligdagse beskjeder, bør kontaktlærer besvare med en personlig rettet melding. De bør inneholde en kort beskrivelse av hvordan hendelsen følges opp på skolen etterpå - eller et varsel om at lærer kommer til å ta kontakt på telefon.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License