Halvårsvurdering
 • Eleven har rett til vurdering etter hvert halvår. Den publiseres i hhv. januar og juni.
 • Vurderingen skal ta utgangspunkt i den kompetansen eleven har vist det siste halvåret.
 • Det gis også halvårsvurdering i orden og atferd.
 • I hele grunnskolen skal elevene ha halvårsvurdering uten karakter.
 • I ungdomsskolen skal elevene i tillegg ha halvårsvurdering med karakter.
 • Halvårsvurderingene (både med og uten karakter) følges opp i utviklingssamtalen mellom elev, foreldre og kontaktlærer.
 • Halvårsvurderingene publiseres elektronisk i Tieto, de skrives ikke ut på papir.

Halvårsvurdering uten karakter

 • … er en tekst som beskriver elevens kompetanse i hvert enkelt fag ved det aktuelle tidspunktet, og hva eleven bør jobbe videre med for å fortsette å utvikle seg i faget.
 • Vurderingen uten karakter må ses i sammenheng med den halvårlige vurderingen med karakter. Teksten skal være begrunnelsen for tallkarakteren. Når eleven har lest teksten, blir tallkarakteren innlysende.

Halvårsvurdering med karakter

 • Karakteren tar utgangspunkt i de emner som hittil er gjennomført i undervisningen. Den kan derfor være et ikke veldig presist varsel for hvordan det går til slutt – når avsluttende standpunktkarakter skal settes.
 • Hver halvårsvurdering er selvstendig. Karakteren i januar forholder seg til det som skjedde på høsten, og karakteren i juni forholder seg til det som skjedde etter jul. Karakteren i juni er dermed ikke en oppsummerende årskarakter (på 8. og 9. trinn). Halvårsvurderingen uten karakter vil i noen grad ivareta de mer gjennomgripende poengene.
 • Den avsluttende karakteren i 10. klasse, standpunktkarakteren, skal gjenspeile elevens kompetanse på det tidspunktet karakteren settes - i praksis det som er gjort på 10. trinn. I de fleste tilfeller er det derfor ikke avgjørende hvilken karakter eleven har fått på de tidligere halvårsvurderingene opp gjennom skoleløpet.
 • [B] Se også Bærum kommunes rutinebeskrivelse om halvårsvurdering.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License