Halvårsvurdering
 • Eleven har rett til vurdering etter hvert halvår. Den publiseres i hhv. januar og juni.
 • Vurderingen skal ta utgangspunkt i den kompetansen eleven har vist det siste halvåret.
 • Det gis også halvårsvurdering i orden og atferd.
 • I hele grunnskolen skal elevene ha halvårsvurdering uten karakter.
 • I ungdomsskolen skal elevene i tillegg ha halvårsvurdering med karakter.
 • Halvårsvurderingene (både med og uten karakter) følges opp i utviklingssamtalen mellom elev, foreldre og kontaktlærer.
 • Halvårsvurderingene publiseres elektronisk i Tieto, de skrives ikke ut på papir.

Halvårsvurdering uten karakter

 • … er en tekst som beskriver elevens kompetanse i hvert enkelt fag ved det aktuelle tidspunktet, og hva eleven bør jobbe videre med for å fortsette å utvikle seg i faget.
 • Vurderingen uten karakter må ses i sammenheng med den halvårlige vurderingen med karakter. Teksten skal være begrunnelsen for tallkarakteren. Når eleven har lest teksten, blir tallkarakteren innlysende.

Halvårsvurdering med karakter

 • Karakteren tar utgangspunkt i de emner som hittil er gjennomført i undervisningen. Den kan derfor være et ikke veldig presist varsel for hvordan det går til slutt – når avsluttende standpunktkarakter skal settes.
 • Hver halvårsvurdering er selvstendig. Karakteren i januar forholder seg til det som skjedde på høsten, og karakteren i juni forholder seg til det som skjedde etter jul. Karakteren i juni er dermed ikke en oppsummerende årskarakter (på 8. og 9. trinn). Halvårsvurderingen uten karakter vil i noen grad ivareta de mer gjennomgripende poengene.
 • Den avsluttende karakteren i 10. klasse, standpunktkarakteren, skal gjenspeile elevens kompetanse på det tidspunktet karakteren settes - i praksis det som er gjort på 10. trinn. I de fleste tilfeller er det derfor ikke avgjørende hvilken karakter eleven har fått på de tidligere halvårsvurderingene opp gjennom skoleløpet.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License