Førstehjelp

Lokal rutine etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. §15

Førstehjelpsutstyr er plassert:

  • Administrasjonen (stort førstehjelpsskrin)
  • Administrasjonen (2 stk. mindre førstehjelpsskrin til å ha med på turer)
  • Gymsal (stort førstehjelpsskrin i lærergarderobe)
  • Naturfagrom 1 og 2, (førstehjelpsstasjoner i hvert rom)
  • Skolekjøkken 1 og 2, (veggmontert førstehjelpsskrin i hvert rom)
  • Kunst og håndverk, (førstehjelpsstasjon)
  • Sløydsal, (veggmontert førstehjelpsskrin)

Skolekonsulentene har ansvar for å etterfylle skapene.
Alle ansatte får førstehjelpsopplæring en gang hvert annet år, og årlig oppfriskning gjennom visning av filmen "Når sekundene teller" med påfølgende refleksjon/diskusjon.
Alle som skal ha svømmeundervisning er pliktige til å delta på livredding/førstehjelpsopplæring årlig.Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License