Bruk av spesialrom og -utstyr i undervisningen

Lokal rutine etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. §14

Det er utarbeidet særskilte rutiner for
- Naturfagrom, inkludert forberedelsesrom
- Kunst og håndverksrom, inkludert sløydsal
- Skolekjøkken
- Gymsal

Rutinene setter rammer for bruk av utstyr og verneutstyr, beskriver hvor det finnes datablader for kjemikaler og utstyr for brannvern og førstehjelp, rutiner for rydding, rutiner for opplæring, og håndtering av skadesituasjoner.

Rutinene publiseres som oppslag i de aktuelle rommene, digitalt i «permen» i personalrommet på itslearning, og i åpen nettløsning.Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License