Avtale og reglement for lekser og prøver

Avtale om lekser og planlagte vurderingssituasjoner

Lærerne ved Hauger skole har inngått avtale med elevrådet om regler for lekser, vurderinger og større arbeider.

Mål

 • Elevenes lekser og forberedelser skal henge tett sammen med læringsaktivitetene på skolen.
 • Elevene skal kunne planlegge hjemmearbeidet.
 • Elevene skal være forberedt til situasjoner som fører til vurdering med karakter.

Områder for tiltak

 • Det settes en grense for hvor mange planlagte vurderingssituasjoner elevene skal ha pr. uke.
 • Det settes en grense for hvor kort tid som kan settes på hjemmearbeider og planlagte vurderinger.
 • Det etableres felles forventninger til forberedelse og deltakelse i vurdering.

Antall planlagte vurderingssituasjoner

 • Alle fag/karakterområder skal ha minst én vurdering med karakter i hver termin, før terminkarakter fastsettes.
 • Antallet planlagte vurderingssituasjoner for hele klassen skal ikke overskride tre – 3 – per uke.
 • For høsten på 8. trinn begynner vurdering med karakter etter høstferien, og antallet planlagte vurderingssituasjoner bør ikke overskride to – 2 – pr. uke den terminen.
 • Flere planlagte vurderingssituasjoner for hele klassen skal ikke forekomme på samme dag.
 • Planlagte vurderingssituasjoner legges ikke til første dag etter helg eller langfri, så lenge det finnes andre fagtimer den uken.

Unntak

 • Hvis en elev må ta igjen en vurderingssituasjon fra tidligere pga. fravær eller manglende innlevering.
 • Innleveringsfrister for arbeider som har foregått på skolen over flere uker.

Varslingsfrister

 • Varsling i kalender publiseres før kl. 15.
 • Hjemmearbeid skal varsles slik at eleven har minst to – 2 – arbeidskvelder å velge mellom.
 • Varsling om hjemmearbeid til mandag skal normalt gis i kalender senest onsdag.
 • Hvis det er nødvendig å gi lekser med kortere frist, skal arbeidet ha startet i timen på skolen. Det må også sies tydelig til alle elevene at det er lekse å fullføre arbeidet, og at de kan lese mer om det på itslearning.
 • Vurderingssituasjoner med karakter kan aldri gis kortere varslingsfrist enn én uke.

Forberedelse og deltakelse i vurderingssituasjoner

 • Den som er borte fra en planlagt vurderingssituasjon må være forberedt på å ta den igjen når som helst, hvis det lar seg gjøre for læreren.
 • Fravær fra en planlagt vurderingssituasjon kan føre til manglende vurderingsgrunnlag i faget.
 • Observasjoner fra arbeidsprosessen skal kunne brukes som vurderingsgrunnlag.
 • Læreren skal informere elevene på forhånd om hvilke læringsmål/kompetansemål som vurderes, og om kjennetegn for måloppnåelse. Informasjonen skal også være tilgjengelig fra itslearning.
 • Ikke-varslete vurderingssituasjoner skal ikke vurderes med karakter eller måloppnåelse, men de kan brukes diagnostisk og til kartlegging.
 • Lærere kan tilby elever å holde presentasjon og fremlegg bare for læreren eller en liten gruppe. Eventuelt annen tilrettelegging ved spesielle behov: levere innspillinger/opptak av eget arbeid. Vurderingskriterier/kjennetegn skal være de samme som for resten av klassen.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License